Prehľad o organizácii
Eskimo cargo s.r.o.
Hlavná 22, 943 01 Štúrovo
48201111
2120086100
Nemá
nezistený
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39486/N
-3,25 tis. €
26 tis. €
-1,85
N/A
N/A

Zisk Eskimo cargo s.r.o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Eskimo cargo s.r.o.


2015
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,35
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Eskimo cargo s.r.o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Eskimo cargo s.r.o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Eskimo cargo s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Eskimo cargo s.r.o.


Konateľ Eskimo cargo s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Eskimo cargo s.r.o.


Predmet činnosti Eskimo cargo s.r.o.


Kataster Eskimo cargo s.r.o.


Skrátené výkazy Eskimo cargo s.r.o.