Prehľad o organizácii
KRAGA spol. s r.o.
925 42 Trstice
48201120
2120093954
SK2120093954
1 zamestnanec
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36038/T
6,22 tis. €
-84,9 %
2023/2022
109 tis. €
-21,3 %
2023/2022
0,19
-61 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk KRAGA spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby KRAGA spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
5,09
0,79
0,07
6,56

Zisk pred zdanením KRAGA spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA KRAGA spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KRAGA spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KRAGA spol. s r.o.


Konateľ KRAGA spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KRAGA spol. s r.o.


Predmet činnosti KRAGA spol. s r.o.


Kataster KRAGA spol. s r.o.


Skrátené výkazy KRAGA spol. s r.o.