Prehľad o organizácii
GODIS SK s.r.o.
966 77 Ostrý Grúň
48201138
2120104580
SK2120104580
1 zamestnanec
22.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28368/S
-5,26 tis. €
-471 %
2022/2021
29,3 tis. €
-51,7 %
2022/2021
-0,42
-887,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GODIS SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby GODIS SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,31
-0,13
0,17
0,54

Zisk pred zdanením GODIS SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA GODIS SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GODIS SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GODIS SK s.r.o.


Konateľ GODIS SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GODIS SK s.r.o.


Predmet činnosti GODIS SK s.r.o.


Kataster GODIS SK s.r.o.


Skrátené výkazy GODIS SK s.r.o.