Prehľad o organizácii
Mexan s. r. o.
Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava-Nové mesto
48201201
2120134214
Nemá
nezistený
03.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 106097/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Mexan s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mexan s. r. o.


Konateľ Mexan s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mexan s. r. o.


Predmet činnosti Mexan s. r. o.


Kataster Mexan s. r. o.


Skrátené výkazy Mexan s. r. o.