Prehľad o organizácii
MEDLIGHT s.r.o.
Jadranská 3537/8, 841 01 Bratislava-Dúbravka
48201243
2120108903
Nemá
nezistený
14.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105195/B
18,7 tis. €
63,5 %
2023/2022
36,4 tis. €
-1,1 %
2023/2022
0,66
42,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MEDLIGHT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MEDLIGHT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
5
0,87
0,07
7,32

Zisk pred zdanením MEDLIGHT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MEDLIGHT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MEDLIGHT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDLIGHT s.r.o.


Konateľ MEDLIGHT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEDLIGHT s.r.o.


Predmet činnosti MEDLIGHT s.r.o.


Kataster MEDLIGHT s.r.o.


Skrátené výkazy MEDLIGHT s.r.o.