Prehľad o organizácii
BAGI WOOD s.r.o.
Kamenný Most 109, 943 58 Kamenný Most
48201260
2120141254
SK2120141254
1 zamestnanec
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39054/N
1,73 tis. €
863,7 %
2023/2022
120 tis. €
-6,7 %
2023/2022
0,03
630,1 %
2023/2022
32,6 tis. €
-9,4 %
2022/2021
N/A

Zisk BAGI WOOD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby BAGI WOOD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
2,96
0,22
0,24
1,85

Zisk pred zdanením BAGI WOOD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA BAGI WOOD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BAGI WOOD s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BAGI WOOD s.r.o.


Konateľ BAGI WOOD s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BAGI WOOD s.r.o.


Predmet činnosti BAGI WOOD s.r.o.


Kataster BAGI WOOD s.r.o.


Skrátené výkazy BAGI WOOD s.r.o.