Prehľad o organizácii
HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.
Hraničná 12, 058 01 Poprad
48201316
2120100477
Nemá
3-4 zamestnanci
22.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31721/P
-518 €
92,6 %
2022/2021
N/A
-0,02
92,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-6,41
-1,36
n/a
0,03

Zisk pred zdanením HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.


Konateľ HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.


Predmet činnosti HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.


Kataster HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.


Skrátené výkazy HEALTH MANAGEMENT GROUP, s.r.o.