Prehľad o organizácii
Stardust Concepts s.r.o.
Skladná 232/58, 040 01 Košice - mestská časť Juh
48201421
2120087145
SK2120087145
1 zamestnanec
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37537/V
7,46 tis. €
-78,4 %
2023/2022
58,5 tis. €
-23,1 %
2023/2022
0,38
-44 %
2023/2022
41,4 tis. €
N/A

Zisk Stardust Concepts s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Stardust Concepts s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
2,59
0,65
0,08
1,65

Zisk pred zdanením Stardust Concepts s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Stardust Concepts s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Stardust Concepts s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stardust Concepts s.r.o.


Konateľ Stardust Concepts s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Stardust Concepts s.r.o.


Predmet činnosti Stardust Concepts s.r.o.


Kataster Stardust Concepts s.r.o.


Skrátené výkazy Stardust Concepts s.r.o.