Prehľad o organizácii
BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.
013 54 Kolárovice
48201456
2120087794
Nemá
nezistený
16.06.2015
05.07.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
571 €
120 tis. €
0,01
N/A
N/A

Zisk BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.


2015
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Tržby BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.


2015
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1,11
0,08
0,47
1,08

Zisk pred zdanením BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.


2015
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

EBITDA BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.


2015
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.


Konateľ BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.


Predmet činnosti BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.


Kataster BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.


Skrátené výkazy BEKOM TECHNOLOGY s.r.o.