Prehľad o organizácii
Wel, s. r. o.
Hruštiny 602, 010 01 Žilina
48201481
2120085044
SK2120085044
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74141/L
-980 €
45,5 %
2023/2022
N/A
-0,43
21,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Wel, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Wel, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
-6,29
-13,85
n/a
0,01

Zisk pred zdanením Wel, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Wel, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Wel, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Wel, s. r. o.


Konateľ Wel, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Wel, s. r. o.


Predmet činnosti Wel, s. r. o.


Kataster Wel, s. r. o.


Skrátené výkazy Wel, s. r. o.