Prehľad o organizácii
PEKNE & DOBRE s. r. o.
Lehockého 6, 811 05 Bratislava
48201529
2120104393
SK2120104393
2 zamestnanci
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104726/B
37,1 tis. €
38,5 %
2022/2021
152 tis. €
-10,9 %
2022/2021
0,15
25,3 %
2022/2021
38,8 tis. €
487,2 %
2022/2021
N/A

Zisk PEKNE & DOBRE s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PEKNE & DOBRE s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
n/a
0,7
0,23
3,17

Zisk pred zdanením PEKNE & DOBRE s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA PEKNE & DOBRE s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PEKNE & DOBRE s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PEKNE & DOBRE s. r. o.


Konateľ PEKNE & DOBRE s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PEKNE & DOBRE s. r. o.


Predmet činnosti PEKNE & DOBRE s. r. o.


Kataster PEKNE & DOBRE s. r. o.


Skrátené výkazy PEKNE & DOBRE s. r. o.