Prehľad o organizácii
MATADA s. r. o.
Strmá 3352/36, 974 11 Banská Bystrica
48201634
2120190105
Nemá
nezistený
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28241/S
8,89 tis. €
-54,2 %
2023/2022
33,7 tis. €
-27,8 %
2023/2022
0,1
-50,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MATADA s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MATADA s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
16,72
0,97
n/a
25,57

Zisk pred zdanením MATADA s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MATADA s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MATADA s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MATADA s. r. o.


Konateľ MATADA s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MATADA s. r. o.


Predmet činnosti MATADA s. r. o.


Kataster MATADA s. r. o.


Skrátené výkazy MATADA s. r. o.