Prehľad o organizácii
TKTP PROTEL s.r.o.
Komenského 22, 945 01 Komárno
48201669
2120090533
SK2120090533
nezistený
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39031/N
-385 €
-75,8 %
2022/2021
N/A
-3,97
63,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TKTP PROTEL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby TKTP PROTEL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-3,96
-203,94
n/a
0

Zisk pred zdanením TKTP PROTEL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA TKTP PROTEL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TKTP PROTEL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TKTP PROTEL s.r.o.


Konateľ TKTP PROTEL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TKTP PROTEL s.r.o.


Predmet činnosti TKTP PROTEL s.r.o.


Kataster TKTP PROTEL s.r.o.


Skrátené výkazy TKTP PROTEL s.r.o.