Prehľad o organizácii
JODAV 1 s.r.o.
Záhradná 610/14, 067 83 Kamenica nad Cirochou
48201693
2120107429
Nemá
2 zamestnanci
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31610/P
15,4 tis. €
-13,9 %
2023/2022
84,4 tis. €
15,4 %
2023/2022
0,32
-41,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk JODAV 1 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk

Tržby JODAV 1 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
7,75
0,82
0,17
2,32

Zisk pred zdanením JODAV 1 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
transparex.sk

EBITDA JODAV 1 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
28 tis. €
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JODAV 1 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JODAV 1 s.r.o.


Konateľ JODAV 1 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JODAV 1 s.r.o.


Predmet činnosti JODAV 1 s.r.o.


Kataster JODAV 1 s.r.o.


Skrátené výkazy JODAV 1 s.r.o.