Prehľad o organizácii
GARMASTAV s .r. o.
Poľnohospodárska -, 013 01 Teplička nad Váhom
48201804
2120084010
SK2120084010
1 zamestnanec
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63920/L
5,52 tis. €
307,6 %
2023/2022
338 tis. €
14,9 %
2023/2022
0,04
323,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk GARMASTAV s .r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby GARMASTAV s .r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
4,45
0,15
0,15
0,72

Zisk pred zdanením GARMASTAV s .r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA GARMASTAV s .r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GARMASTAV s .r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GARMASTAV s .r. o.


Konateľ GARMASTAV s .r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GARMASTAV s .r. o.


Predmet činnosti GARMASTAV s .r. o.


Kataster GARMASTAV s .r. o.


Skrátené výkazy GARMASTAV s .r. o.