Prehľad o organizácii
Bago77 s.r.o.
Vinohradnícka 2851/6, 934 01 Levice
48201812
2120086221
Nemá
1 zamestnanec
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39032/N
-1,72 tis. €
-80,1 %
2023/2022
133 €
-44,4 %
2023/2022
-0,33
24,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Bago77 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Bago77 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,25
-1,22
n/a
0,45

Zisk pred zdanením Bago77 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA Bago77 s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Bago77 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bago77 s.r.o.


Konateľ Bago77 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Bago77 s.r.o.


Predmet činnosti Bago77 s.r.o.


Kataster Bago77 s.r.o.


Skrátené výkazy Bago77 s.r.o.