Prehľad o organizácii
SK HOLZ s.r.o.
026 01 Malatiná
48201880
2120092183
SK2120092183
3-4 zamestnanci
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64001/L
-4,84 tis. €
82,3 %
2023/2022
148 tis. €
29,4 %
2023/2022
-0,03
80,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SK HOLZ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby SK HOLZ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
9,99
0,3
0,2
0,69

Zisk pred zdanením SK HOLZ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA SK HOLZ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SK HOLZ s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SK HOLZ s.r.o.


Konateľ SK HOLZ s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SK HOLZ s.r.o.


Predmet činnosti SK HOLZ s.r.o.


Kataster SK HOLZ s.r.o.


Skrátené výkazy SK HOLZ s.r.o.