Prehľad o organizácii
Kichen Up s.r.o.
Hrnčiarska Ves 305, 980 13 Hrnčiarska Ves
48201936
2120085374
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 42360/S
3,91 tis. €
131,5 %
2020/2019
370 tis. €
1 202,7 %
2020/2019
0,02
123,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Kichen Up s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Kichen Up s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
7,54
0,17
0,15
6,53

Zisk pred zdanením Kichen Up s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kichen Up s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kichen Up s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kichen Up s.r.o.


Konateľ Kichen Up s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kichen Up s.r.o.


Predmet činnosti Kichen Up s.r.o.


Kataster Kichen Up s.r.o.


Skrátené výkazy Kichen Up s.r.o.