Prehľad o organizácii
LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48201987
2120101445
Nemá
nezistený
23.06.2015
19.06.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-3,46 tis. €
-389,9 %
2018/2017
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii


2015
2016
2017
2018
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii


2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii


2015
2016
2017
2018
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii


2015
2016
2017
2018
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii


Konateľ LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii


Likvidátor LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii


Predmet činnosti LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii


Kataster LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii


Skrátené výkazy LASHERA INVEST s. r. o., v likvidácii