Prehľad o organizácii
GaK, s.r.o.
Bánovská cesta 2, 010 04 Žilina
48202011
2120152463
SK2120152463
1 zamestnanec
10.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64556/L
8,43 tis. €
178 %
2023/2022
114 tis. €
11,8 %
2023/2022
0,13
195,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk GaK, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby GaK, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
2,89
0,22
0,09
1,22

Zisk pred zdanením GaK, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA GaK, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GaK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GaK, s.r.o.


Konateľ GaK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GaK, s.r.o.


Predmet činnosti GaK, s.r.o.


Kataster GaK, s.r.o.


Skrátené výkazy GaK, s.r.o.