Prehľad o organizácii
GREMM, s.r.o.
Pollova 49, 040 18 Košice-Krásna
48202070
2120098343
SK2120098343
3-4 zamestnanci
11.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37650/V
-38,8 tis. €
-276,4 %
2023/2022
24,1 tis. €
-66,7 %
2023/2022
-0,32
-324,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk GREMM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby GREMM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
21,67
0,9
0,1
9,51

Zisk pred zdanením GREMM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA GREMM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GREMM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GREMM, s.r.o.


Konateľ GREMM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GREMM, s.r.o.


Predmet činnosti GREMM, s.r.o.


Kataster GREMM, s.r.o.


Skrátené výkazy GREMM, s.r.o.