Prehľad o organizácii
KORB s.r.o.
Kamenné Kosihy 135/5, 991 27 Kamenné Kosihy
48202100
2120085858
Nemá
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28232/S
-909 €
61,9 %
2022/2021
13,5 tis. €
101,1 %
2022/2021
-0,11
70,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KORB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby KORB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-1,87
0,37
6,63

Zisk pred zdanením KORB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA KORB s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KORB s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KORB s.r.o.


Konateľ KORB s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KORB s.r.o.


Predmet činnosti KORB s.r.o.


Kataster KORB s.r.o.


Skrátené výkazy KORB s.r.o.