Prehľad o organizácii
cba production s.r.o.
Zámocká 3, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
48202142
2120098354
Nemá
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104644/B
-41,5 tis. €
-88,3 %
2018/2017
13,1 tis. €
-6,4 %
2018/2017
-0,43
-45,8 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk cba production s.r.o.


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby cba production s.r.o.


2015
2016
2017
2018
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
0,01
0
1,89
1

Zisk pred zdanením cba production s.r.o.


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA cba production s.r.o.


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod cba production s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie cba production s.r.o.


Konateľ cba production s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. cba production s.r.o.


Predmet činnosti cba production s.r.o.


Kataster cba production s.r.o.


Skrátené výkazy cba production s.r.o.