Prehľad o organizácii
JuOs-Stav s.r.o.
Svätého Urbana 5764/10, 903 01 Senec
48202151
2120084527
SK2120084527
3-4 zamestnanci
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 147102/B
-1,3 tis. €
-1 206,8 %
2023/2022
280 tis. €
56,1 %
2023/2022
-0,01
-544,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk JuOs-Stav s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby JuOs-Stav s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
5,18
0,19
0,11
1,2

Zisk pred zdanením JuOs-Stav s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA JuOs-Stav s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JuOs-Stav s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JuOs-Stav s.r.o.


Konateľ JuOs-Stav s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JuOs-Stav s.r.o.


Predmet činnosti JuOs-Stav s.r.o.


Kataster JuOs-Stav s.r.o.


Skrátené výkazy JuOs-Stav s.r.o.