Prehľad o organizácii
Tolanaro Holding s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48202177
2120108001
Nemá
nezistený
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104949/B
-683 €
3,7 %
2017/2016
N/A
-0,13
5 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk Tolanaro Holding s.r.o.


2015
2016
2017
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby Tolanaro Holding s.r.o.


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,7
0,65
n/a
2,84

Zisk pred zdanením Tolanaro Holding s.r.o.


2015
2016
2017
-200 €
-210 €
-220 €
-230 €
transparex.sk

EBITDA Tolanaro Holding s.r.o.


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Tolanaro Holding s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tolanaro Holding s.r.o.


Konateľ Tolanaro Holding s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Tolanaro Holding s.r.o.


Predmet činnosti Tolanaro Holding s.r.o.


Kataster Tolanaro Holding s.r.o.


Skrátené výkazy Tolanaro Holding s.r.o.