Prehľad o organizácii
KISS ELECTRIC s.r.o.
M.R.Štefánika 9/926, 936 01 Šahy
48202223
2120082162
SK2120082162
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39001/N
2,38 tis. €
-65,4 %
2023/2022
171 tis. €
69,8 %
2023/2022
0,01
-66,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk KISS ELECTRIC s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby KISS ELECTRIC s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
3
0,33
0,56
1,34

Zisk pred zdanením KISS ELECTRIC s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA KISS ELECTRIC s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KISS ELECTRIC s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KISS ELECTRIC s.r.o.


Konateľ KISS ELECTRIC s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KISS ELECTRIC s.r.o.


Predmet činnosti KISS ELECTRIC s.r.o.


Kataster KISS ELECTRIC s.r.o.


Skrátené výkazy KISS ELECTRIC s.r.o.