Prehľad o organizácii
TestResource, s. r. o.
Kadnárova 10164/105, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
48202240
2120090137
SK2120090137
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104652/B
22 tis. €
34,3 %
2023/2022
28,2 tis. €
25,4 %
2023/2022
0,48
102,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk TestResource, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby TestResource, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
5,49
0,59
0,11
2,47

Zisk pred zdanením TestResource, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA TestResource, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TestResource, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TestResource, s. r. o.


Konateľ TestResource, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TestResource, s. r. o.


Predmet činnosti TestResource, s. r. o.


Kataster TestResource, s. r. o.


Skrátené výkazy TestResource, s. r. o.