Prehľad o organizácii
KONSTER s.r.o.
Mostová 2, 927 01 Šaľa
48202312
2120099080
SK2120099080
1 zamestnanec
15.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36132/T
-18,9 tis. €
-262,8 %
2023/2022
119 tis. €
14,8 %
2023/2022
-0,16
-286,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk KONSTER s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby KONSTER s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
3,28
0,14
0,07
0,79

Zisk pred zdanením KONSTER s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA KONSTER s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KONSTER s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KONSTER s.r.o.


Konateľ KONSTER s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KONSTER s.r.o.


Predmet činnosti KONSTER s.r.o.


Kataster KONSTER s.r.o.


Skrátené výkazy KONSTER s.r.o.