Prehľad o organizácii
IPsystems s. r. o.
Starorímska 14, 851 10 Bratislava
48202321
2120088432
SK2120088432
nezistený
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104728/B
-3 tis. €
-12,6 %
2023/2022
4,25 tis. €
-56,2 %
2023/2022
-0,66
-97,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk IPsystems s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby IPsystems s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-6,7
-7,42
n/a
0,12

Zisk pred zdanením IPsystems s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

EBITDA IPsystems s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod IPsystems s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IPsystems s. r. o.


Konateľ IPsystems s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IPsystems s. r. o.


Predmet činnosti IPsystems s. r. o.


Kataster IPsystems s. r. o.


Skrátené výkazy IPsystems s. r. o.