Prehľad o organizácii
Toande-systems s.r.o.
Dunajská 6, 931 01 Šamorín
48202339
2120092634
SK2120092634
nezistený
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36084/T
-2,96 tis. €
18,4 %
2023/2022
N/A
-0,05
14,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Toande-systems s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Toande-systems s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
11,89
1
n/a
383,21

Zisk pred zdanením Toande-systems s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Toande-systems s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Toande-systems s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Toande-systems s.r.o.


Konateľ Toande-systems s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Toande-systems s.r.o.


Predmet činnosti Toande-systems s.r.o.


Kataster Toande-systems s.r.o.


Skrátené výkazy Toande-systems s.r.o.