Prehľad o organizácii
STIV&FAŤO s.r.o.
Novomeského 773/4, 927 01 Šaľa
48202347
2120087002
SK2120087002
1 zamestnanec
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36028/T
627 €
620,7 %
2023/2022
13,9 tis. €
29,5 %
2023/2022
0,04
617,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk STIV&FAŤO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby STIV&FAŤO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,78
0,24
n/a
11,11

Zisk pred zdanením STIV&FAŤO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA STIV&FAŤO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod STIV&FAŤO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STIV&FAŤO s.r.o.


Konateľ STIV&FAŤO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STIV&FAŤO s.r.o.


Predmet činnosti STIV&FAŤO s.r.o.


Kataster STIV&FAŤO s.r.o.


Skrátené výkazy STIV&FAŤO s.r.o.