Prehľad o organizácii
Slovakovo s.r.o.
Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
48202363
2120083977
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 106060/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Slovakovo s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovakovo s.r.o.


Konateľ Slovakovo s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Slovakovo s.r.o.


Prokurista Slovakovo s.r.o.


Predmet činnosti Slovakovo s.r.o.


Kataster Slovakovo s.r.o.


Skrátené výkazy Slovakovo s.r.o.