Prehľad o organizácii
RB – BTS, spol. s r.o.
J. Donča 2004/4, 960 01 Zvolen
48202371
2120091435
SK2120091435
3-4 zamestnanci
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28244/S
15,9 tis. €
83,5 %
2023/2022
278 tis. €
40,5 %
2023/2022
0,34
45,3 %
2023/2022
20,9 tis. €
-23,1 %
2021/2020
N/A

Zisk RB – BTS, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Tržby RB – BTS, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
7,89
0,83
n/a
5,2

Zisk pred zdanením RB – BTS, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

EBITDA RB – BTS, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RB – BTS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RB – BTS, spol. s r.o.


Konateľ RB – BTS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RB – BTS, spol. s r.o.


Predmet činnosti RB – BTS, spol. s r.o.


Kataster RB – BTS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy RB – BTS, spol. s r.o.