Prehľad o organizácii
Salia SK s. r. o.
Štefánikova 700, 905 01 Senica
48202410
2120087486
Nemá
nezistený
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 40778/T
-53,7 tis. €
-31,5 %
2018/2017
42,6 tis. €
-49,6 %
2018/2017
-0,28
-4,9 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk Salia SK s. r. o.


2015
2016
2017
2018
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
-140 tis. €
transparex.sk

Tržby Salia SK s. r. o.


2015
2016
2017
2018
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-67,81
-1,8
0,2
0,35

Zisk pred zdanením Salia SK s. r. o.


2015
2016
2017
2018
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
-140 tis. €
transparex.sk

EBITDA Salia SK s. r. o.


2015
2016
2017
2018
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
-140 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Salia SK s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Salia SK s. r. o.


Konateľ Salia SK s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Salia SK s. r. o.


Predmet činnosti Salia SK s. r. o.


Kataster Salia SK s. r. o.


Skrátené výkazy Salia SK s. r. o.