Prehľad o organizácii
PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze
Eszterházyovcov 1554/27, 924 01 Galanta
48202428
2120104305
Nemá
nezistený
30.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36077/T
-15,6 tis. €
81,2 %
2020/2019
4,36 tis. €
-98,7 %
2020/2019
-1,53
-8,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-15,98
-7,86
1,29
0,09

Zisk pred zdanením PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze


Konateľ PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze


Predmet činnosti PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze


Kataster PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy PeMa - Tech, s.r.o. v konkurze