Prehľad o organizácii
B.D.A., s. r. o.
A. Gwerkovej 9, 851 04 Bratislava
48202452
2120106417
Nemá
nezistený
24.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104813/B
130 €
2,4 %
2022/2021
1,91 tis. €
-77,3 %
2022/2021
0,01
-4,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk B.D.A., s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby B.D.A., s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
2,84
0,86
3,98
7,07

Zisk pred zdanením B.D.A., s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA B.D.A., s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod B.D.A., s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie B.D.A., s. r. o.


Konateľ B.D.A., s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. B.D.A., s. r. o.


Predmet činnosti B.D.A., s. r. o.


Kataster B.D.A., s. r. o.


Skrátené výkazy B.D.A., s. r. o.