Prehľad o organizácii
Brownjoy s.r.o.
Studenohorská 57, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
48202479
2120098431
Nemá
nezistený
14.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105196/B
847 €
-56,9 %
2022/2021
1,85 tis. €
-36,5 %
2022/2021
0,14
-63,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Brownjoy s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Brownjoy s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,51
0,44
n/a
1,78

Zisk pred zdanením Brownjoy s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA Brownjoy s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Brownjoy s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Brownjoy s.r.o.


Konateľ Brownjoy s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Brownjoy s.r.o.


Predmet činnosti Brownjoy s.r.o.


Kataster Brownjoy s.r.o.


Skrátené výkazy Brownjoy s.r.o.