Prehľad o organizácii
K&V ŠTÝL s.r.o.
Mierové Nám. 3165/5, 924 01 Galanta
48202495
2120086045
SK2120086045
3-4 zamestnanci
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36014/T
8,1 tis. €
90,4 %
2023/2022
64,1 tis. €
35,5 %
2023/2022
0,14
133,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk K&V ŠTÝL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby K&V ŠTÝL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
3,43
0,29
0,24
1,67

Zisk pred zdanením K&V ŠTÝL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA K&V ŠTÝL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod K&V ŠTÝL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K&V ŠTÝL s.r.o.


Konateľ K&V ŠTÝL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K&V ŠTÝL s.r.o.


Predmet činnosti K&V ŠTÝL s.r.o.


Kataster K&V ŠTÝL s.r.o.


Skrátené výkazy K&V ŠTÝL s.r.o.