Prehľad o organizácii
AWL PLUS, s. r. o.
Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
48202517
2120103425
Nemá
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104697/B
729 tis. €
65,2 %
2023/2022
N/A
0,14
42,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk AWL PLUS, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Tržby AWL PLUS, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
4,49
0,22
n/a
517,11

Zisk pred zdanením AWL PLUS, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

EBITDA AWL PLUS, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AWL PLUS, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AWL PLUS, s. r. o.


Konateľ AWL PLUS, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AWL PLUS, s. r. o.


Predmet činnosti AWL PLUS, s. r. o.


Kataster AWL PLUS, s. r. o.


Skrátené výkazy AWL PLUS, s. r. o.