Prehľad o organizácii
TOP Living realitná kancelária, s.r.o.
Rakytovská cesta 6189/90A, 974 05 Banská Bystrica
48202525
2120083438
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28217/S
3,25 tis. €
33,1 %
2022/2021
18,5 tis. €
-25,6 %
2022/2021
0,04
23,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TOP Living realitná kancelária, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TOP Living realitná kancelária, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
4,17
0,27
n/a
1,37

Zisk pred zdanením TOP Living realitná kancelária, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOP Living realitná kancelária, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TOP Living realitná kancelária, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOP Living realitná kancelária, s.r.o.


Konateľ TOP Living realitná kancelária, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOP Living realitná kancelária, s.r.o.


Predmet činnosti TOP Living realitná kancelária, s.r.o.


Kataster TOP Living realitná kancelária, s.r.o.


Skrátené výkazy TOP Living realitná kancelária, s.r.o.