Prehľad o organizácii
BBMONT s.r.o.
Veľké Pole 229, 966 74 Veľké Pole
48202541
2120085330
Nemá
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28230/S
-55,4 tis. €
-274,9 %
2020/2019
N/A
-0,51
-475,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk BBMONT s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby BBMONT s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
6,45
0,3
n/a
0,33

Zisk pred zdanením BBMONT s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA BBMONT s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BBMONT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BBMONT s.r.o.


Konateľ BBMONT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BBMONT s.r.o.


Predmet činnosti BBMONT s.r.o.


Kataster BBMONT s.r.o.


Skrátené výkazy BBMONT s.r.o.