Prehľad o organizácii
UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii
Kopčianska 3756/10 851 01, Bratislava
48202568
2120112896
Nemá
nezistený
24.07.2015
11.06.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii


Konateľ UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii


Kataster UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy UFF GROUP, s.r.o. v likvidácii