Prehľad o organizácii
PD Váh, s.r.o.
Hviezdová 1, 911 01 Trenčín
48202576
2120093844
SK2120093844
nezistený
24.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31782/R
-35 tis. €
96,6 %
2022/2021
125 tis. €
-97,7 %
2022/2021
-0
96,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PD Váh, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

Tržby PD Váh, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,15
1,62
1,64

Zisk pred zdanením PD Váh, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

EBITDA PD Váh, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PD Váh, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PD Váh, s.r.o.


Konateľ PD Váh, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PD Váh, s.r.o.


Prokurista PD Váh, s.r.o.


Predmet činnosti PD Váh, s.r.o.


Kataster PD Váh, s.r.o.


Skrátené výkazy PD Váh, s.r.o.