Prehľad o organizácii
LFE, s. r. o.
Plevník-Drienové 274, 018 26 Plevník-Drienové
48202754
2120102457
SK2120102457
1 zamestnanec
30.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31797/R
16,5 tis. €
-5,2 %
2022/2021
57,9 tis. €
8,9 %
2022/2021
0,24
5,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LFE, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby LFE, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
10,53
0,75
0,25
2,42

Zisk pred zdanením LFE, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA LFE, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LFE, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LFE, s. r. o.


Konateľ LFE, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LFE, s. r. o.


Predmet činnosti LFE, s. r. o.


Kataster LFE, s. r. o.


Skrátené výkazy LFE, s. r. o.