Prehľad o organizácii
Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"
Krškanská 21, 949 05 Nitra
48202797
2120085462
Nemá
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39044/N
-149 €
N/A
-0
N/A
N/A

Zisk Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
0,42
0,02
n/a
1,02

Zisk pred zdanením Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"


Kataster Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy Nuk.In.Ex.,s.r.o. "v likvidácii"