Prehľad o organizácii
Huaying Investment s. r. o.
Záhradnícka 752/95, 821 08 Bratislava - Ružinov
48202827
2120088520
Nemá
nezistený
23.06.2015
26.04.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
156 €
-98,7 %
2016/2015
700 €
-95,6 %
2016/2015
0
-98,8 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Huaying Investment s. r. o.


2015
2016
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Huaying Investment s. r. o.


2015
2016
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
3,45
0,46
23,71
1,85

Zisk pred zdanením Huaying Investment s. r. o.


2015
2016
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Huaying Investment s. r. o.


2015
2016
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Huaying Investment s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Huaying Investment s. r. o.


Konateľ Huaying Investment s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Huaying Investment s. r. o.


Predmet činnosti Huaying Investment s. r. o.


Kataster Huaying Investment s. r. o.


Skrátené výkazy Huaying Investment s. r. o.