Prehľad o organizácii
ORL MED Levice, s.r.o.
Okružná 3443/5, 934 01 Levice
48202932
2120083020
Nemá
2 zamestnanci
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39020/N
18,8 tis. €
6,6 %
2022/2021
145 tis. €
11,2 %
2022/2021
0,18
-15,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ORL MED Levice, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ORL MED Levice, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
17,86
0,84
0,03
5,86

Zisk pred zdanením ORL MED Levice, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

EBITDA ORL MED Levice, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ORL MED Levice, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ORL MED Levice, s.r.o.


Konateľ ORL MED Levice, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ORL MED Levice, s.r.o.


Predmet činnosti ORL MED Levice, s.r.o.


Kataster ORL MED Levice, s.r.o.


Skrátené výkazy ORL MED Levice, s.r.o.