Prehľad o organizácii
Trade Factor s. r. o.
Jakubovo námestie 9, 811 09 Bratislava
48202941
2120098607
SK2120098607
nezistený
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104833/B
8,12 tis. €
-44 %
2023/2022
30,8 tis. €
-48,9 %
2023/2022
0,1
-19,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Trade Factor s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby Trade Factor s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
1,02
0,98
0,36
56,48

Zisk pred zdanením Trade Factor s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Trade Factor s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Trade Factor s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Trade Factor s. r. o.


Konateľ Trade Factor s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Trade Factor s. r. o.


Predmet činnosti Trade Factor s. r. o.


Kataster Trade Factor s. r. o.


Skrátené výkazy Trade Factor s. r. o.