Prehľad o organizácii
KRCMARIK, s. r. o.
Jašíkova 2469, 022 01 Čadca
48202991
2120094295
SK2120094295
1 zamestnanec
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63914/L
2,31 tis. €
-82,2 %
2023/2022
72,4 tis. €
-26,1 %
2023/2022
0,05
-78 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk KRCMARIK, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby KRCMARIK, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
4,92
0,54
n/a
4,58

Zisk pred zdanením KRCMARIK, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KRCMARIK, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KRCMARIK, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KRCMARIK, s. r. o.


Konateľ KRCMARIK, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KRCMARIK, s. r. o.


Predmet činnosti KRCMARIK, s. r. o.


Kataster KRCMARIK, s. r. o.


Skrátené výkazy KRCMARIK, s. r. o.