Prehľad o organizácii
Art Real consulting s.r.o.
Jaseňová 15637/35, 974 09 Banská Bystrica
48203050
2120094229
SK2120094229
1 zamestnanec
03.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28290/S
21,8 tis. €
-1,2 %
2023/2022
48,9 tis. €
-33,3 %
2023/2022
0,21
14,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Art Real consulting s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

Tržby Art Real consulting s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
19,67
0,96
0,02
22,11

Zisk pred zdanením Art Real consulting s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Art Real consulting s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Art Real consulting s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Art Real consulting s.r.o.


Konateľ Art Real consulting s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Art Real consulting s.r.o.


Predmet činnosti Art Real consulting s.r.o.


Kataster Art Real consulting s.r.o.


Skrátené výkazy Art Real consulting s.r.o.